Artikel

Brudalex 2.0: wat is nieuw voor de sortering van afval van bouwbedrijven in het Brusselse Gewest?

Op 1 mei 2023 worden nieuwe verplichtingen van kracht waardoor de Brudalex zal worden gewijzigd. In de Brudalex is het wettelijk kader voor het afvalbeheer in het Brussels Gewest vastgelegd, Deze nieuwe verplichtingen, doorgaans de Brudalex 2.0 genoemd, moeten het afvalbeheer in Brussel nog circulairder maken.

Welke stromen?

In de Brudalex 2.0 worden nieuwe afvalstromen vastgelegd die beroepsbeoefenaars zullen moeten sorteren vanaf 1 mei 2023. Bij die nieuwe stromen zitten in het bijzonder de volgende afvalstoffen:

 • Metaalafvalstoffen;
 • Houtafvalstoffen;
 • Afvalstoffen van harde kunststoffen;
 • Afvalstoffen van geëxpandeerd polystyreen; (isomo = piepschuim);
 • Afvalstoffen van plasticfolie;
 • Afvalstoffen van plastic spanbanden;
 • Puin.

Andere stromen die minder relevant zijn voor de bouwsector maken deze lijst compleet zoals voedingsafval, dierlijk afval en risicohoudende afvalstoffen van de zorg.

Ter herinnering: in de Brudalex 1.0 werd al de verplichting vastgesteld om verpakkingsafval, afvalstoffen van papier en karton, afvalstoffen van verpakkingsglas, gevaarlijk afval en bioafval te sorteren.

En In de praktijk?

Deze verplichting geldt voor alle houders van niet-huishoudelijk afval in het Brussels Gewest. In artikel 3.7.1 van de geconsolideerde Brudalex (waarin de verplichtingen van Brudalex 1.0 en 2.0 zijn opgenomen) wordt deze verplichting duidelijk vastgelegd zijn eerste lid. Maar in de twee andere bepalingen van hetzelfde artikel, die al in de Brudalex 1.0 stonden, wordt deze verplichting versoepeld voor de bouwbedrijven.

In het derde lid wordt bepaald dat de bouw- en afbraakwerven die niet meldings- of milieuvergunningsplichtig zijn niet aan deze sorteerverplichting onderworpen zijn, met uitzondering van de sortering van de gevaarlijke afvalstoffen.

Bovendien wordt in het tweede lid van hetzelfde artikel bepaald dat als de sortering verplicht is de afvalstoffen mogen worden gesorteerd buiten de bouwplaats in een toegelaten verwerkingsinrichting voor uitsortering. Hoewel het sorteren wel degelijk verplicht is, moet dit niet verplicht op de bouwplaats gebeuren. Deze bepaling is dan ook geldig voor de bouwsector op bouwplaatsen die onderworpen zijn aan een melding of milieuvergunning, in kantoren, werkplaatsen en opslagplaatsen. Controleer dus minstens of jouw gebruikelijke ophaler in staat is om aan de nieuwe sorteerverplichtingen te voldoen om niet in overtreding te zijn.

Om nog een stap verder te gaan?

Afvalstoffen sorteren aan de bron maakt het doorgaans mogelijk om de afvalstoffen toe te leiden naar verwerkingsoplossingen met een beter milieueffect en daardoor kunnen ook de kosten voor het aandeel gemengde afvalstoffen verminderd worden. In het kader van BuildCircular.Brussels biedt Embuild.Brussels jou een gids met specifieke kanalen voor recyclage en hergebruik aan waarmee kostbare en recycleerbare afvalstoffen apart van de bouwplaats verwijderd kunnen worden in plaats van in een container met allemaal gemengd afval.

Als je meer wilt weten over deze nieuwe verplichtingen, als je hulp wenst om nieuwe oplossingen voor afvalbeheer in te voeren op je bouwplaatsen of in je onderneming of als je gewoonweg belangstelling hebt voor de circulaire economie, duurzame ontwikkeling en energierenovatie, weet dan dat BuildCircular.Brussels gratis begeleiding aanbiedt aan alle bouwbedrijven die actief zijn in het Brusselse gewest. Neem contact met ons op via het contactformulier of stuur ons een bericht op  info@buildcircular.brussels!

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de belangrijke veranderingen voor de bouwbedrijven als gevolg van de Brudalex 2.0 vanaf 1 mei 2023. Er staat geen volledige lijst in met alle wijzigingen als gevolg van de Brudalex 2.0. Voor meer informatie over alle veranderingen nodigen we jou uit om de infofiche van Leefmilieu Brussel over dit onderwerp te lezen.

3 zaken om te onthouden:

 • Vanaf 1 mei 2023 moeten in het Brussels Gewest nieuwe afvalstromen worden gesorteerd door alle professionals, waaronder metaalafvalstoffen, houtafvalstoffen, afvalstoffen van harde kunststoffen, piepschuim, kunststoffolie, afvalstoffen van plastic spanbanden en puin
 • Niet-meldings- of vergunningsplichtige bouwplaatsen zijn vrijgesteld van deze verplichting. In de andere gevallen kan deze sortering door jouw ophaler gedaan worden.
 • BuildCircular.Brussels biedt je gratis begeleiding aan om je te helpen bij het invoeren van deze sortering en bij het verbeteren van je afvalbeheer.

Documenten

 • Gids met specifieke kanalen voor recyclage en hergebruik (franstallig)
  Downloaden