Opleiding

Afvalbeheer op de werf

Verminder en beheer je werfafval met een afvalbeheersplan

Presentatie

Organisator

WTCB

Thema's

 • Afval
 • Digitale en beheertools

Beschrijving

Een bouwwerf genereert heel wat afval. Als bedrijf kan je hier bij specifieke projecten bewust mee omgaan. Zo kan je een afvalbeheersplan opstellen dat vertrekt van een inschatting van de vrijkomende afvalstromen en weloverwogen keuzes maken met betrekking tot praktische en economische oplossingen.

Deze aanpak op projectniveau kan ook uitgebreid wordend naar een afvalstrategie op bedrijfsniveau. Tijdens deze opleiding komen verschillende aanpakken, tools en innovaties aan bod.

Voor wie ?

 • Manager of bedrijfsleider
 • Ploegbaas

Praktisch

Duur

3 uren

Aantal deelnemers

Min. 4 - Max. 12

Prijs

Deze dienst is beschikbaar op verzoek.

Neem contact met ons op om samen een datum af te spreken.

Details

Partners

Doelstellingen

 • Het belang van afvalbeheer benadrukken en een strategie aanreiken.
 • Leren inschatten welke hoeveelheden afval er zullen vrijkomen.
 • Aan afvalpreventie doen.
 • Bestaande en innovatieve afvalafzetkanalen voorleggen.
 • Praktische organisatie van de werf met het oog op afvalbeheer nastreven.
 • Innovatieve samenwerkingsvormen, bestaande tools … voorstellen.
 • Afval op de werf monitoren en rekening houden met ‘lessons learned’.