Artikel

Antwoorden voor de sector dankzij de gedeelde ervaring van bedrijven

Bij het programma Build Circular.Brussels, dat in september 2020 van start is gegaan, zijn op dit moment 620 bedrijven betrokken en 125 van hen hebben al gepersonaliseerde ondersteuning gekregen op de bouwplaats of in het bedrijf.

Dankzij de ervaringen op het terrein die tijdens deze vergaderingen naar voren zijn gebracht, heeft ons team een overzicht kunnen maken van de moeilijkheden die door onze aannemers worden gedeeld en die praktijken verklaren waarvan de milieukosten vragen oproepen: opeenhoping van houten palletten; demontage van liften die bij het afvalverwerkingscentrum worden weggegooid, enz.
Deze beperkingen zijn voornamelijk van financiële en logistieke aard en belemmeren daarom de implementatie van circulaire praktijken. Om deze hinderpalen uit de weg te ruimen en oplossingen voor te stellen aan de bedrijven, geeft het Build Circular.Brussels-team deze opmerkingen door aan de projectpartners en aan Leefmilieu Brussel.

Zo is de CBB-H in januari 2022 begonnen met de ontwikkeling van kanalen voor de terugwinning van materialen: hergebruik en/of recyclage. Door de afvalstromen die door bouwplaatsen worden gegenereerd in kaart te brengen, wil men de aandacht vestigen op hulpbronnen waarvoor in de Brusselse regio nog geen terugwinningsmogelijkheden zijn voorgesteld. Het gaat er dan om na te denken over de concretisering van oplossingen via de oprichting van publiek-private partnerschappen.

Een circulaire oplossing voor de verwijdering van uw houten palletten

Een probleem dat vaak door aannemers naar voren wordt gebracht, betreft de verwijdering van houten palletten. Als antwoord hierop werd zopas een kanaal voor hergebruik opgericht dankzij een samenwerking tussen de multimodale logistieke dienstverlener Shipit en het maatwerkbedrijf Ateliers de Tertre.

Hoe werkt het?

Alle soorten palletten kunnen nu worden gedeponeerd bij Shipit gelegen langs het kanaal. De dienstverlener centraliseert ze in zijn opslagplaatsen alvorens ze te verzenden naar de Ateliers de Tertre die hen een tweede leven zullen geven. De aannemers ontvangen een vergoeding in verhouding tot de bij Shipit afgezette partij en naargelang van het soort palletten: europalletten, niet-europalletten, al dan niet in goede staat. Het ontvangen bedrag varieert tussen 1 en 6 euro per pallet.

De aannemers krijgen dan ook een vergoeding dankzij een vooraf ingevuld document wanneer de palletten in de Ateliers de Tertre aankomen. De waarde van die vergoeding wordt berekend in verhouding tot een volle vrachtwagen en de hoogte van die vergoeding hangt af van het aantal afgezette palletten.

Zijn er moeilijkheden die u wilt aankaarten?

Bent u een aannemer en wilt u ons vertellen over logistieke moeilijkheden die u ondervindt? Neem contact op met Marion – info@buildcircular.brussels

Concreet :

Heb je houten palletten en weet je niet wat je ermee moet aanvangen? Denk circulair!

  • Neem contact op met bru@shipit.be. Er zal u een formulier worden toegestuurd om aan te geven welke partij u wenst af te zetten.
  • Zet ze af bij Shipit!
    • Adres: Havenlaan 67, 1000 Brussel.
    • Openingsuren: tussen 7.00 uur en 16.00 uur.
    • Contactpersoon: William Dockx – 0487 92 96 75.
  • Uw palletten worden per vrachtwagen naar de Ateliers de Tertre gebracht. Zodra ze daar zijn aangekomen, ontvangt u uw vergoeding, berekend op basis van het aantal afgezette palletten (tussen 1 en 6 euro per pallet).