Artikel

Replay “Presentatie van recycling- en hergebruikkanalen in verband met Brudalex 2.0”

Bekijk dit webinar opnieuw en download de presentaties van de sprekers aan het einde van dit artikel

Klik op de foto om de video te bekijken

De Brudalex is het wettelijk kader dat de regels voor afvalsortering bepaalt. Het is van kracht sinds 2017. Sinds 1 mei 2023 zijn er nieuwe afvalstromen toegevoegd die gesorteerd moeten worden. Hoewel deze verplichting van toepassing is op alle niet-huishoudelijke afvalhouders in het Brussels Gewest, zijn er uitzonderingen met betrekking tot de bouwsector. Desalniettemin is het uitgangspunt dat afvalsortering bij de bron een betere milieu-impact garandeert. Build Circular heeft op basis van een document van Buildwise een gids ontwikkeld met verschillende recycling- en hergebruikmogelijkheden voor specifieke materialen, om zo de gescheiden inzameling van waardevol en recyclebaar afval op bouwplaatsen te bevorderen. 

Wat zijn de uitdagingen met betrekking tot afvalsortering in de bouwsector? Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar om deze actie te vergemakkelijken? 

Wat moeten we hieruit onthouden? 

  1. De Brudalex 2.0-wet: In het Brussels Gewest moeten nieuwe afvalstromen worden gesorteerd door alle professionals, waaronder metaalafval, houtafval, hard plastic, piepschuim, plastic folies, plastic omsnoeringsbanden en puin. 
  1. Hoe zit het met de bouwsector? Bouwplaatsen die niet onderhevig zijn aan een milieuvergunning zijn vrijgesteld van deze verplichting. In andere gevallen kan deze sortering buiten de bouwplaats worden uitgevoerd door uw afvalinzamelaar. 
  1. Het document dat is ontwikkeld door Embuild.Brussels in het kader van Build Circular presenteert mogelijke alternatieven voor specifieke behandelingssystemen (recycling of hergebruik). 
  1. Om de implementatie van dergelijke systemen te verbeteren, is er een enquête uitgevoerd naar de belangrijkste huidige belemmeringen voor de toegang tot specifieke behandelingssystemen. Hoewel de meeste ondernemers zich bewust zijn van het belang van afvalbeheer, ondervinden ze nog steeds veel obstakels bij het implementeren van innovatieve praktijken. 
  1. Er is structureel werk nodig aan de acceptatievoorwaarden, logistiek en diversiteit van containers om deze praktijken economisch levensvatbaar te maken. 
  1. Echter, gips, minerale isolatiematerialen en kitkokers zijn geïdentificeerd als prioritaire stromen die verbeterd moeten worden volgens de sector en zullen onderwerp zijn van verder onderzoek. 

Sprekerspresentaties