Artikel

Net Brussel versterkt zijn engagement voor de circulaire economie met de Buda-werf

In het noorden van Brussel, op een steenworp afstand van de Budabrug die Neder-Over-Heembeek verbindt met Haren, ontmoetten we Violette Maret van Net Brussel voor een werfbezoek.

Klik op de foto om de video van onze ontmoeting te bekijken.

Foto genomen op de Buda site in april

Net Brussel krijgt nieuwe site

Vanaf het begin van het project heeft Net Brussel circulariteit en milieucriteria centraal gesteld. Bij de publicatie van het bestek gaf de opdrachtgever te kennen duurzame en milieuvriendelijke oplossingen te willen implementeren, een visie die werd ontwikkeld door de architecten A229 en EVR en uitgevoerd door de bedrijven Socatra en Louis de Waele, die oplossingen voorstelden die perfect aansloten bij de doelstellingen van Net Brussel.

Een langetermijnvisie

Vanaf het begin van het project heeft Net Brussel circulariteit en milieucriteria centraal gesteld. Bij de publicatie van het bestek gaf de opdrachtgever te kennen duurzame en milieuvriendelijke oplossingen te willen implementeren, een visie die werd ontwikkeld door de architecten A229 en EVR en uitgevoerd door de bedrijven Socatra en Louis de Waele, die oplossingen voorstelden die perfect aansloten bij de doelstellingen van Net Brussel.

Er is een warmtekrachtkoppelingssysteem geïnstalleerd om ter plaatse elektriciteit en warmte te produceren, terwijl fotovoltaïsche panelen het hele depot bedekken en de site van schone, hernieuwbare energie voorzien. Het waterbeheer is ook zorgvuldig onderzocht. Er zijn drie regenwatertanks geïnstalleerd voor een efficiënte toevoer van water voor het wassen van vrachtwagens, terwijl een stelsel met filtersloten en reservoirs, oordeelkundig aangelegd aan de kanaalzijde, regenwater opvangt en tegelijkertijd fungeert als een natuurlijk bufferbekken.

Circulaire best practices in de ontwerpfase betekent modulaire ruimtes, minimale grondwerken, het gebruik van ruwe materialen en de integratie van onderhoud vanaf het begin van het project. Tijdens de bouwfase vormen het gebruik van de waterweg om het aantal vrachtwagentransporten tot een minimum te beperken, de terbeschikkingstelling van opgepompt water en de uitgebreide afvalsortering een integraal onderdeel van onze circulaire aanpak. Van ontwerp tot oplevering, op deze bouwplaats en in onze toekomstige projecten, geven we de voorkeur aan keuzes met een gematigde milieu-impact op lange termijn.
Violette Maret projectleider bij Net Brussel

Uw boodschap voor aannemers en installateurs

Duurzame ontwikkeling is een echte kans. Het wordt vaak gezien als een belemmering of als duurder, maar in feite is het een kans voor iedereen. Het kan synoniem zijn met een verbeterde esthetiek en minder onderhoudsvereisten. Zoals dit gebouw van hout en beton bewijst, heeft het minimaal onderhoud nodig, wat de voordelen van duurzaamheid aantoont.

Dit project weerspiegelt het engagement van Net Brussel om een pionier te zijn in de circulaire economie. Het bedrijf streeft ernaar om afval om te zetten in reële hulpbronnen. Door deze criteria al in de ontwerpfase op te nemen, geeft het bedrijf het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en bewijst het dat knowhow en circulariteit hand in hand kunnen gaan.