Artikel

HOE KUNNEN EN MOGEN PROFESSIONALS NOG PARKEREN IN HET BRUSSELSE GEWEST?

Embuild.Brussels heeft onlangs in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), Parking.brussels, Brussel Mobiliteit en Green Deal Stadslogistieke een webinar georganiseerd over de procedures die bouwbedrijven en -professionals in het Brusselse gewest kunnen volgen om er te parkeren, evenals over de toepasselijke tarieven en de geldigheid van de vergunningen. Dit online event wou een antwoord bieden op de reactie van sommige aannemers dat zij niet meer in het Brusselse Gewest willen komen werken omwille van de problemen om er nog te kunnen parkeren.

Het webinar begon met een uiteenzetting door Pierre Vassart, de woordvoerder van het Brusselse parkeeragentschap Parking.brussels. De Brusselse gemeenten zijn autonoom bevoegd voor hun parkeerbeleid maar de meerderheid van hen heeft de controle en de toekenning van bewonerskaarten en van parkeervrijstellingen aan dit agentschap overgedragen

Regionale en lokale parkeerkaarte

Voor professionele gebruikers maakte Pierre Vassart een onderscheid tussen de regionale en de lokale parkeerkaarten.

Het woord ‘parkeerkaart’ is hierbij niet helemaal op zijn plaats vermits het grotendeels om een digitale vergunning gaat. De regionale kaart maakt het mogelijk in heel het Brusselse gewest te parkeren terwijl de gemeentelijke kaart de parkeermogelijkheden tot één gemeente beperkt. De regionale kaart is bestemd voor bedrijven die voor hun activiteiten vaak in meerdere gemeenten van het Brusselse gewest moeten parkeren. De regionale parkeerkaart voor interventies kan worden aangevraagd door bedrijven van maar ook van buiten het Brusselse Gewest terwijl een gemeentelijke kaart enkel kan worden aangevraagd door een bedrijf waarvan de zetel of de exploitatie-eenheid zich in diezelfde gemeente bevindt. Een gemeentelijke professionele kaart wordt forfaitair toegekend voor een jaar. Een gewestelijke kaart kan voor een maand genomen worden, met maandelijkse hernieuwingen indien nodig.

Bezoekerskaarten als alternatief

Een alternatieve oplossing bestaat erin gebruik te maken van de bezoekerskaart die de inwoners van het Brusselse gewest voor hun bezoekers kunnen aanvragen. Deze kost 2,50 euro per periode van 4,5 uur (0,60 euro in Vorst). Bij een bezoek van de aannemer stuurt de inwoner dan een sms naar het nummer 4411. Deze bestaat uit een code gevolgd door een spatie en dan de nummerplaat van het voertuig. Dat is vooral nuttig voor kortere interventies van minder dan 4,5 uur. In dat geval betaalt de inwoner. In Elsene kunnen ook aannemers zo’n bezoekerskaart aanvragen. Ze moeten die dan zelf betalen.

Ter vergelijking haalde Pierre Vassart de parkeerkosten aan als de aannemer geen gebruik maakt van de vier voornoemde mogelijkheden met een parkeerkaart. In een grijze zone moet hij dan ter plaatse 8,8 euro betalen voor 2 uur parkeren en 22 euro voor 4,5 uur parkeren. Ook in een groene zone kunnen de kosten dan hoog oplopen: van 5,3 euro voor 2 uur tot 23,5 euro voor 9 uur parkeren. In zones waar een blauwe parkeerschijf volstaat, moet de aannemer niets betalen maar mag hij amper 2 uur geparkeerd blijven.

Pierre Vassart signaleerde nog dat alle parkeerkosten fiscaal aftrekbaar zijn. Voor aanvragen voor een tijdelijk parkeerverbod op de openbare weg met parkeerborden, voor bijvoorbeeld de oprichting van een stelling en de plaatsing van een afvalcontainer, verwees hij naar de gemeentelijke overheden: die bepalen de voorwaarden hiervoor.

Hoe de kaarten aanvragen ?

Om de regionale parkeerkaart te krijgen moet je een formulier invullen en handtekenen. Je moet ook een kopie van het inschrijvingsbewijs van de wagen(s) bezorgen en een kopie van de identiteitskaart van de zaakvoerder, uitbater of verantwoordelijke of een volmacht voor de aankoop van de vrijstellingenkaart. Het is belangrijk daarbij ook een bedrijfsvervoersplan of een goedgekeurd equivalent te voegen. Zowel het aanvraagformulier voor de gewestelijke vrijstellingenkaart ‘professionelen’ als het in te vullen equivalent bedrijfsvervoerplan (voor bedrijven met minder dan 100 werknemers) bevinden zich op de website https://parking.brussels. Dit laatste formulier peilt naar het mobiliteits- en parkeerbeleid van het bedrijf en naar het verplaatsingsgedrag van zijn werknemers.

Registratie en controle

De regionale parkeerkaart voor professionelen heeft nog de vorm van een fysieke kaart maar gaat tegelijk gepaard met een digitale registratie van de nummerplaat. Plaats de fysieke kaart duidelijk zichtbaar aan de binnenkant van de voorruit met de voorkant naar boven. De gemeentelijke parkeerkaart is louter virtueel, zoals trouwens ook de bezoekerskaarten. De controle gebeurt door middel van scannervoertuigen en is volgens Pierre Vassart zeer efficiënt. Nadat een agent de data heeft kunnen verifiëren, wordt bij een ongeldige parkeersituatie een retributie van 40 euro opgestuurd.

Vaak voorkomende overtredingen

Hinko van Geelen, senior onderzoeker bij het OCW, ging daarop dieper in op een aantal inbreuken op de verkeersreglementering die vaker voorkomen in een dichtbevolkt gebied zoals het Brusselse Gewest. Hij herinnerde onder meer aan het verbod om op fietspaden en trottoirs en om op of te dicht bij zebrapaden te parkeren. Ook op verkeersdrempels bestaat een parkeerverbod. Men mag evenmin te dicht bij kruispunten parkeren. Hij waarschuwde bovendien voor het over een langere periode parkeren van aanhangwagens op de openbare weg en voor wanneer moet worden gelost en geladen.

Digitaal overzicht

Na de uiteenzettingen door Pierre Vassart en Hinko van Geelen volgden nog enkele vragen. Interessant was de vraag naar een overzicht van de effectieve parkeermogelijkheden in het Brusselse Gewest. Parking.brussels verwees daarbij naar de mapviewer die de site van dit agentschap aanbiedt op https://parking.brussels/fr/smart/observatoire-du-stationnement. Deze cartografische webapplicatie maakt het iedereen mogelijk om geactualiseerde geografische parkeerinformatie te krijgen. Tot slot verwees Laurence Sailliez, adviseur Mobiliteit, Logistiek en Verkeersveiligheid van Embuild.Brussels, naar de nieuwe dienstverlening die Embuild.Brussels op deze domeinen aan de aannemers aanbiedt. Op de site van Embuild Brussels bevindt zich al een uitgebreide FAQ over zaken zoals snelheidsbeperkingen, de logistiek van en naar de bouwplaatsen, de bundeling van de werflogistiek in een consolidatiecentrum enz. Vragen over deze problematieken kan je stellen door ze te mailen naar mobiliteit@embuild.be.

Artikel uit het Embuild Magazine, april 2024