Artikel

De energierenovatie van de Brusselse gebouwen is aan de gang!

U hebt ze misschien al gezien, 3 grote muurschilderingen zijn sinds eind februari op de gevels van Brussel verschenen. De RENOLUTION is begonnen! Deze bewustmakingscampagne markeert de lancering van de strategie voor energierenovatie van de Brusselse gebouwen.

RENOLUTION, waar hebben we het over?

Het Brussels Gewest toont zijn klimaatambitie en lanceert een omvangrijk programma om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. De nadruk ligt op de bouwsector, of beter gezegd de renovatiesector. In Brussel is namelijk meer dan de helft van de broeikasgasemissies afkomstig van het energieverbruik van gebouwen. Een derde van de gebouwen is helemaal niet geïsoleerd, wat betekent dat de algemene energieprestaties te wensen overlaten! Er is een heuse uitdaging aangegaan: het gemiddelde verbruik van de Brusselse woningen tegen 2050 door 3 delen en een gemiddeld energieprestatieniveau van 100 kWh/m2/jaar bereiken. Met andere woorden, de EPB van alle woongebouwen, die zich nu tussen de klassen G en D bevinden, moet zo snel mogelijk klasse C+ bereiken. 

Hoe denkt het Gewest dit doel te bereiken? 

Om het renovatietempo op te voeren, heeft Leefmilieu Brussel zich omringd met tal van actoren binnen een publiek-private alliantie. Deze samenwerkingsdynamiek omvat overheidsdiensten (Urban.Brussels), vertegenwoordigers van de bouwsector (Constructiv en de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad, architecten, verenigingen en vertegenwoordigers van de academische en wetenschappelijke wereld (WTCB).

De inspanningen zijn erop gericht de vraag te stimuleren door meer financiële stimulansen te geven en de administratieve procedures te vereenvoudigen. De Brusselse regering is namelijk van plan tussen nu en 2024 350 miljoen euro te besteden aan de ondersteuningsmaatregelen voor eigenaars. Bovendien wordt het trio “energiepremies, renovatiepremies en premies voor de verfraaiing van gevels” nu vervangen door de overkoepelende Renolution-premie.
Om de stappen van de kandidaat-verbouwers en de vakmensen bij de verwezenlijking van hun projecten te vergemakkelijken, zijn de teams van adviseurs versterkt om hen te ondersteunen:

Andere wijzigingen zijn gepland, zoals de veralgemening van het gebruik van het EPB-certificaat, dat eigenaars in staat stelt de uit te voeren werkzaamheden te ramen, en de invoering van steunmechanismen voor mede-eigenaars. Ten slotte bereiden al deze stimuleringsmaatregelen de aanpassing voor van het toekomstige Brusselse regelgevingskader en de renovatieverplichtingen.  

Wat zijn de implicaties voor de aannemers?

Dit pakket overheidsinstrumenten zal dus de vraag naar werken in Brussel doen toenemen. Er zal dus in de toekomst veel vraag zijn naar vakmensen in de bouwsector voor kleinschalige renovatieprojecten.

De Brusselse context zal bevorderlijk zijn voor het scheppen van lokale en duurzame werkgelegenheid. Volgens een in april 2021 uitgevoerde studie zou de Renovatiestrategie namelijk bijna 8 000 directe en indirecte banen moeten opleveren, die gevarieerd, duurzaam en vaak niet te verplaatsen zijn. Daartoe zullen grote informatiecampagnes worden gevoerd om nieuw talent voor de sector aan te trekken. Er wordt ook opleiding aangeboden aan aannemers om ervoor te zorgen dat Renolution deel uitmaakt van een circulaire visie op renovatie.

Het programma Build Circular.Brussels, dat in 2020 van start is gegaan en wordt geleid door de CBB-H en Construcity.brussels, sluit dan ook volledig aan bij deze Renovatiestrategie van het Brussels Gewest. Ter herinnering: alle aannemers die op het grondgebied actief zijn, kunnen gratis opleidingen op maat en gepersonaliseerde ondersteuning krijgen.

Bent u aannemer? Sluit u aan bij de RENOLUTION!

  • Neem gratis deel aan het programma Build Circular.Brussels! Ons team zal u gratis een gepersonaliseerd traject voorstellen, dat is aangepast aan uw behoeften: info@buildcircular.brussels;
  • Sluit u aan bij de circulaire pioniers en sta op de Build Circular.Brussels lijst van bedrijven die zich inzetten voor een verantwoorde aanpak. Deze zal worden verspreid onder de kandidaat-verbouwers;
  • Word een opleidingsbedrijf en verwelkom jongeren die duaal willen leren.
  • Kom meer te weten over de RENOLUTION-stimulansen voor eigenaars, zodat u uw klanten beter kunt adviseren over de keuze van de materialen;
  • Neem contact op met de Facilitator Duurzame Gebouwen van Leefmilieu Brussel voor alle informatie over de RENOLUTION-premies;
  • Reageer op RENOLAB-projectoproepen;