Meerdere formules

Heb je een goed idee ? Laat je begeleiden !   

Om zo goed mogelijk aan je behoeften te voldoen, bieden wij verschillende begeleidingsformules aan. Ook jij kan je laten ondersteunen, of het nu gaat om een persoonlijke of meer collectieve begeleiding, ondersteuning die zich richt op één enkel bouwproject, een specifiek thema, de totaliteit van jouw activiteiten of zelfs een gemeenschappelijk project met jouw onderaannemers. Of je nu een specifiek project in gedachten hebt dan wel gewoon je kans wil wagen in de wereld van de circulaire economie, het is allemaal mogelijk om je hierin te laten begeleiden.   

Diagnose van je behoeften 

Wij stellen aan elke onderneming die wil deelnemen aan het project BuildCircular.Brussels voor om een snelle diagnose van haar behoeften op te maken en prioritaire actiehefbomen te identificeren. Aan de hand van een reeks vragen zullen onze consulenten je gerichter advies kunnen geven en je een persoonlijke ondersteuning kunnen aanbieden die rekening houdt met jouw behoeften en mogelijkheden, én met de opportuniteiten die zich voor jouw onderneming aandienen. Deze diagnose wordt warm aanbevolen en is volledig vrijblijvend. Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar de onderneming en de eventuele circulaire projecten die er al op tafel liggen.   

Elke onderneming kan rekenen op een vaste contactpersoon die het dossier van A tot Z opvolgt.

Technische ondersteuning 

De technische ondersteuning is bedoeld om een onderneming te helpen bij problematieken die verband houden met een of meerdere circulaire thema's. Deze ondersteuning kan de vorm aannemen van hulp bij specifieke technische punten, bij methodologische aspecten met betrekking tot het beheer van de werken of bij strategische vraagstukken voor de onderneming. Het doel van een dergelijke begeleiding wordt bepaald door de onderneming, met advies van onze dossierbegeleiders en op basis van de eventuele diagnose. Het kan gaan om één enkel bouwproject of om de onderneming als geheel.    
 
Voorbeelden : 

 • Tot stand brengen van een lokaal partnerschap dat is gericht op het hergebruik van afvalstromen die op een of meerdere werven wordt gegenereerd 
 • Identificatie van materialen met een groot hergebruikpotentieel op een werf 
 • Invoeren van een strategie om overlast te verminderen en te beheersen 
 • Systematisering van de opvolging van afval 
 • Kiezen voor alternatieve materialen en producten die milieu- en maatschappijvriendelijker zijn 
 • Herziening van het businessmodel richting circulaire aanpak 

 Ik heb interesse voor deze formule

Collectieve begeleiding 

Een collectieve ondersteuning is bedoeld om meerdere aannemers tegelijk te helpen bij een specifieke thematiek. Deze collectieve aanpak biedt de mogelijkheid om van gedachten te wisselen met andere aannemers die met vergelijkbare problemen te maken hebben, en die uit elkaars ervaring en knowhow willen putten om oplossingen te vinden. In het kader van deze ondersteuning, waarbij een expert in de problematiek alles in goede banen leidt, kan je zowel kennis opdoen als ervaringen uitwisselen en contacten leggen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor potentiële toekomstige samenwerkingen en partnerschappen. 

Voorbeelden : 

 • Opmaak van een circulair businessmodel bij de oprichting van de onderneming 
 • Implementatie van gemeenschappelijke oplossingen voor afvalbeheer tussen naburige werven 
 • Invoering van een nieuwe, minder verbruikende methode voor het beheer van de werken 

Ik heb interesse voor deze formule

Activatiebegeleiding betrokkenheid onderaannemers

De activatiebegeleiding is bedoeld voor ondernemingen die regelmatig met onderaannemers werken en die hen willen betrekken bij het circulair model. Dit soort ondersteuning heeft tot doel de onderneming en haar onderaannemers samen te brengen rond een gemeenschappelijke problematiek met het oog op de door de onderneming nagestreefde verbeteringen. Deze aanpak garandeert een zekere mate van sensibilisering, opleiding en responsabilisering met betrekking tot de behandelde problematiek en zal de band tussen de onderneming en haar onderaannemer(s) versterken.  

Voorbeelden : 

 • Vermindering van verpakking van geleverde materialen en producten 
 • Systematisering en vereenvoudiging van het beheer en de opvolging van afval op de werf 
 • Tot stand brengen van een partnerschap rond een gemeenschappelijk circulair aanbod

Ik heb interesse voor deze formule

Urban mining

Urban mining

 • Voorrang geven aan hergebruik en renovatie
 • Minder afval produceren en beter afvalbeheer
 • Niet-noodzakelijk verbruik identificeren en vermijden
 • De voorkeur geven aan hernieuwbare energiebronnen
 • Op elk niveau verspilling vermijden
Milieu-impact

Milieu-impact

 • Hinder door werken beperken
 • Bescherming van de werfomgeving
 • Gebruik van gezonde en milieuvriendelijke materialen
 • Een positieve impact op de omgeving uitoefenen
Omkeerbare uitvoering

Omkeerbare uitvoering

 • Anticiperen op veranderingen in gebruik
 • Voorzien dat bouwelementen herstelbaar, vervangbaar en demonteerbaar zijn
 • De kwaliteit en duurzaamheid van het gebouw garanderen, ook na oplevering
Transition économique

Economische overgang

 • Beheersen van tools zoals BIM en Lean
 • Partnerschappen aangaan om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken
 • De maatschappelijke verantwoordelijkheid van de onderneming vaststellen en in de praktijk brengen
 • Over een lokale actieradius beschikken