Sanering van houten vloeren: geluidsisolatie, stabiliteit en brandveiligheid

Sanering van houten vloeren: geluidsisolatie, stabiliteit en brandveiligheid

5 november 2021: WTCB, ONLINE via ZOOM - 9u00 – 11u15

 

Build.Circular Brussels en het WTCB (in het kader van de Technologische Dienstverlening C-Tech) organiseren een informatiesessie waarbij de focus ligt op gebouwen met houten vloerconstructies, die opgedeeld worden in afzonderlijke wooneenheden.

 

In Brussel is er een groeiende behoefte aan wooneenheden, maar in deze continu verdichtende omgeving zijn er nog
slechts weinig beschikbare percelen en staan er heel wat gebouwen leeg. De herbestemming van het bestaande
gebouwenbestand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt dan ook steeds dringender. Om dit aan te moedigen,
organiseren we een informatiesessie waarbij de focus ligt op gebouwen met houten vloerconstructies, die opgedeeld
worden in afzonderlijke wooneenheden. Wanneer deze vloeren omgevormd worden tot woningscheidende constructies, zijn
ingrepen om de brandveiligheid en stabiliteit te verzekeren meestal vereist.


In vele gevallen is ook de geluidsisolatie van de houten vloer ontoereikend om het akoestische comfort van de toekomstige
bewoners te waarborgen. De uitdaging bestaat er dan ook vaak in om de nodige akoestische saneringsmaatregelen in
overeenstemming te brengen met de essentiële veiligheidsvereisten. In deze informatiesessie worden allereerst de
noodzakelijke aandachtspunten op vlak van stabiliteit en brandveiligheid bij de renovatie van houten verdiepingsvloeren
besproken. Vervolgens worden mogelijke renovatieconcepten toegelicht om de essentiële verbetering van de geluidsisolatie
te realiseren. Om voldoende inzicht te verschaffen in deze akoestische concepten worden vooraf de belangrijkste
basisprincipes en comforteisen verduidelijkt.

 

Programma

9u00 Inleiding
9u10 Renovatie van houten vloeren: stabiliteitstechnische aspecten 
9u40 Verzekeren van de brandveiligheid van woningscheidende houten vloerconstructies
10u10 Akoestische sanering van houten vloeren: basisprincipes en comforteisen 
10u40 Renovatieconcepten voor een doeltreffende geluidsisolatie van woningscheidende houten vloeren 
11u15 Einde

 

De sprekers zijn Franstalig.
Simultaanvertaling naar het Nederlands wordt voorzien.
Na afloop worden de slides ter beschikking gesteld.

 

Inschrijving

De inschrijving dient te gebeuren via de website www.wtcb.be : inschrijving hier.

De ingeschreven deelnemers zullen per mail een uitnodiging ontvangen.
Voor bijkomende informatie kunt u zich wenden tot
brigitte.deffense-hoffem@bbri.be.
De deelnemers worden verzocht om over de laatste versie van ZOOM te beschikken.

 

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de financiering van het Brussels Instituut voor Onderzoek en Ontwikkeling (InnovIRIS), het project Build Circular.Brussels, Technologische Dienstverlening ‘Duurzaam bouwen en duurzame ontwikkeling’ (C-Tech).