titre de la formation
Duur :
1/2 dag
aantal plaatsen :
Min. , max.
Docent :
Vanheede


Doelpubliek :
Zelfstandigen en arbeiders.
Data :
17/11/2021 ,
07/12/2021 ,
14/12/2021

Beschrijving

Inschrijvingen

Een werf kan een bron zijn van veel afval, maar ook van materialen die kunnen worden hergebruikt. Sorteren op de werf zal het mogelijk maken om materialen te recupereren die elders kunnen worden gevaloriseerd. 
 Sorteren op de werf maakt het mogelijk om de hoeveelheid afval op de werf te verminderen, en verbetert de recyclage. 

  • Herkennen van de herbruikbare en niet herbruikbare bouwmaterialen

    Ruwbouw
    Afwerking ruwbouw
    Hout
    Installaties
    Kunststoffen 

  • Sorteren van herbruikbaar materiaal
  • Veiligheid

    Herkennen en omgaan met gevaarlijke producten
    Gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen
    Asbest- en kwartsstof problematiek

  • Sorteren van bouw- en sloopafval: afvalstromen